Duyurular
Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarına İlişkin Duyuru
   31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını
Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarına İlişkin Duyuru
 

   31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak üzere tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla '' Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ '' 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 Söz konusu Tebliğ'in 5 inci maddesinin birinci bendi ''Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın altıkların ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.'' hükmünü içermektedir. Aynı tebliğin geçici 1 inci maddesine göre bu oran 01.01.2014 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. Anılan tarihten sonra %2'ye yükselecektir.

 
İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR

  • Adres : Enez Cad. Kabristan Sok. No:105 İpsala/EDİRNE