Duyurular
Üyelerimize Duyurulur.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği” nin 5 ve 6’ıncı maddelerine istinaden ;
Üyelerimize Duyurulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği” nin 5 ve 6’ıncı maddelerine istinaden;

            Tüzel kişilerin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için “şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesindeki şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya ve ahzükabzaya yetkili olduğu Ticaret Siciline veya esnaf ve sanatkar siciline tescil edilmiş üst düzey yöneticisi olması ve bu halin yeni kurulan şirketler hariç seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.” Hükmü yer almaktadır.

            2008 yılında yapılması öngörülen Borsa Seçimlerinde Seçme ve Seçilme nitelikleri yukarıda bahsi geçen kanun ve ilgili yönetmelik maddelerine uygun olması gerekmektedir.

            Bu sebeple Anonim Şirketler Mart ayında yapılmaya başlayan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu temsil ilzam kararlarını alırken ve Limitet Şirketler ise Müdürlük, temsil ve ilzam kararlarını alırken, yukarıdaki Mevzuat Hükümlerini dikkate almaları ve alınan kararları Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi Üyelerimize önemle duyurulur.

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR

  • Adres : Enez Cad. Kabristan Sok. No:105 İpsala/EDİRNE